Wyceny pojazdów i likwidacja szkód komunikacyjnych

  • wycena maszyn i urządzeń
  • kalkulacja szkody wykonana na podstawie oględzin pojazdu oraz kalkulacji firm ubezpieczeniowych
  • wyceny wartości rynkowych pojazdów oraz wartości pozostałości
  • weryfikacja kosztorysów naprawy