Opinie i ekspertyzy

  • ocena stanu technicznego pojazdu
  • identyfikacja pojazdów
  • ocena jakości napraw
  • wycena wartości pojazdów
  • określenie przyczyn powstania usterki
  • korelacja uszkodzeń pojazdów
  • określenie wad ukrytych pojazdu